Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Образ Тіля Уленшпігеля у колективній народній та авторській творчості

GRIN Verlag,
E-Book ( PDF ohne Kopierschutz )
In Ihrem Land nicht verfügbar

Kurzbeschreibung

Examination Thesis from the year 2014 in the subject German - Literature, Works, grade: 100, language: Ukrainian, abstract: Починаючи з епохи пізнього Середньовіччя, образ Тіля Уленшпігеля широко використовується як у народній творчості, так і у авторській творчості митців. Своєю популярністю цей образ у більшій мірі зобов’язаний тій.

Details
Hauptbeschreibung

Titel: Образ Тіля Уленшпігеля у колективній народній та авторській творчості
Autoren/Herausgeber: Вікторія Носова
Ausgabe: 1., Auflage

ISBN/EAN: 9783668113794

Seitenzahl: 41
Produktform: E-Book
Sprache: Ukrainisch

Examination Thesis from the year 2014 in the subject German - Literature, Works, grade: 100, language: Ukrainian, abstract: Починаючи з епохи пізнього Середньовіччя, образ Тіля Уленшпігеля широко використовується як у народній творчості, так і у авторській творчості митців. Своєю популярністю цей образ у більшій мірі зобов’язаний тій обставини, що він завжди віддзеркалював народні настрої та соціальні проблеми. У епоху Реформації через призму образу Уленшпігеля як блазня викривалися суспільні вади та хиби, Шарль де Костер же, відповідно до реалії свого часу, перетворив його на героя національної революції, надаючи йому право творити історію.
На сьогоднішній день в контексті останніх подій в Україні стають як ніколи актуальними і фольклорний образ Уленшпігеля-трікстера, і де Костерівський образ Уленшпігеля-революціонера. Інтерпретація та переосмислення цих образів у адаптації до української національної культури надає можливість глибшого розуміння наших власних проблем та уникнення певних помилок на шляху до розвитку нашої власної країни.
Завдання дослідження。
- Розкрити образ Тіля Уленшпігеля як фольклорного персонажа. Встановити джерела та часові рамки виникнення жанру шванку та 'народних книг', дати визначення цим жанрам та розкрити їх сутність.
- Розкрити образ Уленшпігеля як персонажа авторських мистецьких творів.
- Здійснити аналіз образу у народній творчості, показати його значення у контексті народної середньовічної культури.
- Здійснити аналіз образу у творчості митців епохи Реформації Іогана Фішарта та Ганса Сакса.
- Розкрити образ Тіля Уленшпігеля як трікстера.
- Здійснити аналіз образу у романі Шарля де Костера 'Легенда про Уленшпігеля'
- Показати історію використання та мультимедійної інтерпретації образу у театральному та візуальному мистецтві.
Курсова робота складається з трьох частин. Перша частина присвячена розкриттю образу Уленшпігеля у літературі та мистецтві від Просвітництва до сьогодення, визначенню основних термінів та понять та роботі з основними теоретичними працями, присвяченими цій темі.
У другій частині роботи розробляється проблема специфіки конструювання образу Тіля Уленшпігеля у народній та авторській творчості, здійснюється його аналіз на основі праць відомих науковців.
Третя частина курсової роботи присвячена мультимедійній інтерпретації образу Уленшпігеля.
Окрім цього, у курсовій роботі здійснена самостійна творча робота, яка полягає у власному перекладі уривку з аутентичного тексту народної книги про Уленшпігеля з німецької мови на українську.

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht