Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Anatomie, fysiologie en pathologie

von
Buch
55,47 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Een helder geschreven en goed geïllustreerd leerboek over anatomie, fysiologie en pathologie is onmisbaar voor mbo- en hbo-studenten. Anatomie, fysiologie en pathologie helpt de student zich de als moeilijk ervaren leerstof eigen te maken Dit leerboek is logisch opgebouwd. Het bestaat uit twee delen. Deel A behandelt de anatomie en fysiologie en deel 2 de pathologie. Elk hoofdstuk begint met een aantal leerdoelen. Trefwoorden in de marge helpen de student de leerstof makkelijker op te nemen.Het boek is uitvoerig geïllustreerd met anatomische afbeeldingen. Via de onlinetoevoeging StudieCloud is bovendien extra studiemateriaal beschikbaar.De achttiende druk van Anatomie, fysiologie en pathologie is gelijk aan de zeventiende druk. Beide drukken zijn herzien ten opzichte van de zestiende druk: Het taalgebruik is aangepast aan de doelgroep. Bij de terminologie is de focus gelegd op de Nederlandse begrippen. De Latijnse termen zijn tussen haakjes gehandhaafd en in het register als zoekterm opgenomen. Nieuwe illustraties zijn toegevoegd of waar nodig aangepast.Anatomie, fysiologie en pathologie is bedoeld voor mbo-opleidingen voor verzorgenden, maar ook zeer geschikt voor hbo.De oorspronkelijke tekst van K. Kok is herzien en bewerkt door J. Houweling en A.C.L.M. Zuiderwijk. Beiden zijn specialist ouderengeneeskunde en hebben ruime ervaring in onderwijs. Zij hebben op hun beurt voor de 17e druk twee nieuwe auteurs aangetrokken: specialist ouderengeneeskunde Y.G. van Ingen en verpleegkundig specialist M.M. KarelsDe 18e druk is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de 17e druk.  

Details
Schlagworte

Titel: Anatomie, fysiologie en pathologie
Autoren/Herausgeber: K. Kok, H. Houweling, A.C.L.M. Zuiderwijk, Y.G. van Ingen, M. Karels
Ausgabe: 18th ed. 2016

ISBN/EAN: 9789036812276

Format: 0 x 0 cm
Gewicht: 0 g
Sprache: Niederländisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht