Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Beter beginnen

Een psycho-educatief programma voor vluchtelingen en asielzoekers

Buch
48,40 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

j Het cursusprogramma is ontwikkeld voor asielzoekers en vluchtelingen met klachten die (mede) gerelateerd zijn aan traumatiserende gebeurtenissen in ¨ hun land van herkomst. De patienten hebben gemeen dat ze zijn getroffen door geweld, zoals oorlog, gevangenschap en martelingen. Tijdens hun vlucht naar Nederland hebben ze vaak ook traumatiserende ervaringen meegemaakt, en hun verblijf in Nederland is bovendien meestal onder stressvolle omstandigheden. Deze patie¨nten wenden zich tot de hulpverlening met klachten van u- eenlopende aard, waaronder posttraumatische stressreacties. Ook soma- sche klachten en aanpassingsproblemen komen veel voor, evenals ro- stoornissen, depressieve stoornissen, angst- en paniekaanvallen, agressie- en affectdisregulatie en hallucinaties. Daarnaast zijn vele van deze patie¨nten nog niet lang in Nederland als zij zich aanmelden voor behandeling. Bij aanvang van behandeling moet dus rekening gehouden worden met grote taal- en cultuurverschillen. Deze verschillen kunnen leiden tot misverst- den in de behandeling en, in het ongunstigste geval, tot voortijdig afbreken van de behandeling. In een poging de verschillen enigszins te overbruggen is in 2003 een psycho-educatief programma opgezet dat ambulante patie¨nten kunnen doorlopen. De vragen en problemen waar asielzoekers en vluchtelingen specifiek op stuiten bij het begin van een behandeling komen aan de orde, en daarnaast wordt veel aandacht besteed aan psycho-educatie over (trauma- relateerde) klachten.

Details

Titel: Beter beginnen
Autoren/Herausgeber: T. Mooren, M. Schoorl
Ausgabe: 2008

ISBN/EAN: 9789031354962

Seitenzahl: 42
Format: 24,2 x 16,8 cm
Produktform: Mixed Media
Gewicht: 176 g
Sprache: Niederländisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht