Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Den danske venstrefløjs modstand mod den Europæiske Union

GRIN Verlag,
E-Book ( PDF ohne Kopierschutz )
In Ihrem Land nicht verfügbar

Kurzbeschreibung

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Skandinavistik, Note: 10 P. (Dänemark), Københavns Universitet (Institut for Statskundskab), Veranstaltung: The Danish Political System, 22 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Senest siden Danmark sammen med Storbritannien og Irland blev medlem af det Europæiske Fællesskab.

Details
Schlagworte
Hauptbeschreibung

Titel: Den danske venstrefløjs modstand mod den Europæiske Union
Autoren/Herausgeber: Ebbe Volquardsen
Ausgabe: 1., Auflage

ISBN/EAN: 9783638479080

Seitenzahl: 24
Produktform: E-Book
Sprache: Deutsch

Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Skandinavistik, Note: 10 P. (Dänemark), Københavns Universitet (Institut for Statskundskab), Veranstaltung: The Danish Political System, 22 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Senest siden Danmark sammen med Storbritannien og Irland blev medlem af det Europæiske Fællesskab i 1973 har spørgsmålet om Europa og dets integration været et af de mest omtalte emner inden for den danske offentlige debat. I ikke mindre end seks folkeafstemninger på mindre end 30 år blev danskerne spurgt om deres holdning over for spørgsmålet om en øget europæisk integration. I tidsrummet da Europa for alvor forvandlede sig fra et rent økomomisk samarbejde til et fælles politisk projekt, nemlig fra midten af 1980erne til slutningen af 1990erne, har der været hele fire folkeafstemninger med forskellige udfald. Denne kendsgerning viser tydeligt, at europaspørgsmålet forsat har en central placering i dansk politik. Og efter at danskerne i året 2000 stemte "nej" til indførelsen af Euroen, kan vi næsten være sikre på, at det kan forventes at flere folkeafstemninger vil følge efter.
Bortset fra den første folkeafstemning i 1972 om Danmarks optagelse i fællesskabet, hvor et stort flertal stemte ja, har den danske befolkning altid været splittet i to næsten lige store politiske lejre: ja-siden og nej-siden. Ved alle folkeafstemninger siden 1972 har der både været mellem 43 og 57 procent tilhængere og modstandere af en øget europæisk integration. Det vil sige, at alle udfald af referenda, lige meget om det var ja- eller nej-siden der til sidst mønstrede et flertal, har hidtil været mere eller mindre tætte.

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht