Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Farmacotherapie voor de zorgprofessional

Buch
35,28 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Dit leerboek biedt (toekomstige) verpleegkundigen en andere zorgprofessionals gedegen informatie over veilig geneesmiddelgebruik. Het boek heeft een brede opzet die aansluit bij de leidraad ‘Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurig zorg’ van de vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN 2014). Hierin worden voorwaardelijke competenties voor het adequaat omgaan met geneesmiddelen beschreven, waaronder:·         medische en farmacologische kennis,·         vaardigheid in het kunnen communiceren over geneesmiddelengebruik. Farmacotherapie voor de zorgprofessional is bedoeld voor de Nederlandse praktijk. Het boek bestaat uit drie delen, die elkaar aanvullen maar ook zelfstandig gebruikt kunnen worden.Deel A gaat over de algemene farmacologie en farmacotherapie, met wet- en regelgeving rond geneesmiddelen, het gebruik van betrouwbare bronnen, het veilig omgaan met geneesmiddelen en het ontstaan van ongewenste neveneffecten.Deel B behandelt de verschillende geneesmiddelgroepen en zelfzorgmiddelen. Het farmacologisch effect wordt uitgelegd ter ondersteuning van het klinisch redeneren. De verschillende middelen zijn overzichtelijk weergegeven in tabellen en bij elke hoofdgroep worden belangrijke aandachtspunten bij het gebruik beschreven.Deel C bevat farmacotherapeutische casuïstiek gebaseerd op veelvoorkomende situaties in de praktijk. De digitale leeromgeving biedt deeplinks naar nuttige websites, samenvattingen, oefenvragen en oefeningen voor het lezen van een recept en het opzoeken van informatie in betrouwbare bronnen over geneesmiddeleninformatie. 

Details
Schlagworte
Autor

Titel: Farmacotherapie voor de zorgprofessional
Autoren/Herausgeber: Marike de Ruiter
Ausgabe: 1st ed. 2016

ISBN/EAN: 9789036812085

Seitenzahl: 493
Format: 24 x 17 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 855 g
Sprache: Niederländisch

Marike de Ruiter heeft ervaring als trainer voor de nascholing van apothekersassistenten en is sinds 2008 docent aan de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Zij heeft pathologie- en farmacologieonderwijs verzorgd aan de opleidingen fysiotherapie en verpleegkunde en heeft het honoursprogramma geneeskunde opgezet voor preklinisch onderwijs aan excellente studenten op het niveau van de bachelor geneeskunde.

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht