Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Fešte ali politično delo?

Participacija mladih Slovenk in Slovencev na avstrijskem Koroškem

Drava,
Buch
17,80 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

V mednarodnih raziskavah o participaciji mladih beremo, da upada njihovo zanimanje za tradicionalno politiko, angažirajo pa se v 'odprtih' ponudbah brez tesnih vezi. Ce si v tem sklopu ogledamo položaj mladih Slovenk in Slovencev na dvojezicnem avstrijskem Koroškem, bodejo v oci številne mladinske organizacije, v katere se vkljucujejo mladi, ki so aktivni na kulturnem, športnem, gospodarskem in ne nazadnje tudi na politicnem in verskem podrocju. V primerjavi z 1970. leti, ko so mladi Slovenci bili zelo politizirani, omenim naj napisne akcije, študentski klub na Dunaju s kladivarji, Oktobrske tabore in velike demonstracije v Celovcu in na Dunaju za uveljavljanje pravic slovenske narodne skupnosti, so akcije mladih danes manjše in se osredotocajo na kulturne prireditve, športni angažma, filmske krožke, predavanja in diskusije, organiziranje koncertov, npr. Kontaktna leca, ter dobrodelne akcije kot je IniciativAngola. O masovnih demonstracijah ni duha ne sluha. Ali za takšne in podobne akcije ni vec potrebe? Ali pa so današnji mladi zgolj depolitizirani? Jih sploh še zanima politicno delo? O kulturnem angažmaju mlajših se lahko vsak teden prepricamo v slovenskih koroških medijih in na slovenski televiziji. Se torej 'naši mladi' razlikujejo od avstrijskega povprecja mladih, o katerih Heinzlmaier (2013) z Inštituta za raziskovanje mladinskih kultur trdi, da niso posebej angažirani v politiki in se raje zatekajo v zasebnost. Na ta in podobna vprašanja išce odgovor pricujoca monografija.

Details
Schlagworte
Autor

Titel: Fešte ali politično delo?
Autoren/Herausgeber: Štefka Vavti
Ausgabe: 1. Auflage

ISBN/EAN: 9783854357667

Seitenzahl: 120
Format: 21 x 14,8 cm
Produktform: Buch
Gewicht: 200 g
Sprache: Slowenisch

Štefka Vavti je na Dunaju študirala politologijo in publicistiko. Po študiju je kot novinarka delala na Dunaju in v Celovcu. Od leta 1992 se je vse bolj posvecala znanstvenim raziskavam na univerzah v Innsbrucku in v Celovcu. Njena raziskovalna težišca so: etnicne manjšine, identiteta, asimilacija in kvalitativne raziskovalne metode. Objavila je tri poljudnoznanstvene knjige in številne strokovne prispevke. 2009 je izšla znanstvena monografija o etnicni identifikaciji v štirijezicni Kanalski dolini v Italiji in na dvojezicnem avstrijskem Koroškem. Lektorica na univerzi v Celovcu.

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht