Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Ganganalyse en looptraining voor de paramedicus

Buch mit digitalen Medien
59,76 € Lieferbar ab 08.02.2017

Kurzbeschreibung

tingen en de visuele analyse van het noodzakelijk om over basiskennis van b- looppatroon. Deze subjectieve onder- mechanica te beschikken. zoeksmethoden zijn ontstaan uit de kli- De kenmerken van het ‘normale lopen’, nische praktijk en hebben niet zo’n vastgesteld met behulp van objectieve en grote betrouwbaarheid. Maar de klini- subjectieve onderzoeksmethoden en de sche bruikbaarheid groeit met de sys- biomechanica vormen het uitgangspunt tematiek, die men aanbrengt. Baanbre- voor de analyse van het pathologische kend werk hierin werd vooral gedaan gangbeeld. in Rancho Los Amigos in Los Angeles Bij het beschrijven van looptraining willen door Jacqueline Perry (1992) in haar wij ons niet te zeer verdiepen in de v- boek Gait analysis. Andere grote namen schillende fysiotherapeutische oefen- op dit vlak zijn eveneens: David Win- thoden. Hiervoor verwijzen we naar de ter, en Verne Inman en medewerkers meer gedetailleerde standaardwerken. met hun werk Human walking. Naast een aantal algemene facetten van looptraining, belichten we ook enkele ne- De meest gebruikte parameters van de venfacetten zoals het gaan op oneffen t- subjectieve onderzoeksmethode proberen rein, traplopen of valtraining. wij te verduidelijken door tekeningen en gericht fotowerk. De voornaamste loopafwijkingen per li- Om deze parameters vast te leggen is het chaamsdeel of gewricht worden besch- gewrichtsassen van benen + voetuiteinden 400 200 0 –200 –400 –600 –800 –1000 –1200 –1400 –1600 0 500 1500 0 –1000 –500 1000 afstand (mm) Afbeelding 1.1. Driedimensionaal camera-onderzoek geeft een sagittaal bewegingsbeeld van de gewrichtsassen van het been (Instituut voor Revalidatievraagstukken, Hoensbroek).

Details
Schlagworte

Titel: Ganganalyse en looptraining voor de paramedicus
Autoren/Herausgeber: J. Deckers, D. Beckers
Ausgabe: 2nd ed. 2017

ISBN/EAN: 9789036813471

Format: 24 x 16,8 cm
Produktform: Mixed Media
Gewicht: 0 g
Sprache: Niederländisch
Bundle mit: 1 Buch und 1 E-Book

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht