Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Het pulmonaal formularium

Een praktische leidraad

Buch
32,25 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Het Pulmonaal Formularium geeft naast een korte beschrijving van de meest belangrijke ziektebeelden een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de in de pulmonologie toegepaste medicatie. In deze 6 e editie zijn de nodige updates aangebracht: nieuwe geneesmiddelen, soms andere inzichten. Belangrijk is het nieuwe hoofdstuk: Astma bij kinderen. Ook is er terechte aandacht voor de diagnostiek in de huisartspraktijk bij verdenking van diepveneuze trombose en de kans op longembolie. Tenslotte, volop in de belangstelling, is het hoofdstuk Astma en COPD uitgebreid met het onderwerp ketenzorg en longvolume reductie chirurgie (LVRC).

Details

Titel: Het pulmonaal formularium
Autoren/Herausgeber: J.M.M. van den Bosch (Hrsg.)
Aus der Reihe: Formularium reeks
Ausgabe: 6., 2011

ISBN/EAN: 9789031386307

Seitenzahl: 385
Format: 24,2 x 16,8 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 278 g
Sprache: Niederländisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht