Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Koroški koledar 2016

von
Drava,
Buch
15,00 € Nicht in unserem Sortiment

Kurzbeschreibung

Tudi v Koroškem koledarju 2016 bo del prispevkov namenjen pomembnim obletnicam zgodovinskih dogodkov – v letošnjem letu izstopa sedemdesetletnica konca druge svetovne vojne – in obletnicam delovanj nekaterih slovenskih kulturnih društev in ustanov. Prav tako bosta dva prispevka namenjena ženskam – Slovenkam, ki so na Koroškem manj znane. Drugi clanki bodo namenjeni obravnavi manjšinskih vprašanj, položaja slovenskega jezika, politicni situaciji v Sloveniji, zanimivostih o izseljenstvu in delovanju za koroške Slovence pomembnih ustanov.
Kot vsako leto doslej bo Andrej Leben prispeval pregled slovenskega gledališkega dogajanja na Koroškem v preteklem letu.

Details
Schlagworte

Titel: Koroški koledar 2016

ISBN/EAN: 9783854357681

Seitenzahl: 240
Format: 23 x 16,5 cm
Produktform: Buch
Gewicht: 480 g
Sprache: Slowenisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht