Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Meer dan duizend dagen

Belevenissen van een huisarts in opleiding

Buch
35,28 € Lieferbar in 2-3 Tagen
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:

Kurzbeschreibung

chrijven over mensen die ziek geschoold volgens de laatste inzichten, zijn, vereist grote voorzichtig- volgens wetenschappelijke richtlijnen S heid. In de spreekkamer is er en de nieuwste ontwikkelingen. Maar vertrouwelijkheid en alleen op basis aan de basis van dit alles staat de ins- van die vertrouwelijkheid kan een pa- rerende collega. De huisarts of spec- tiënt zijn probleem vertellen. Mijn co- list die net even meer vertelt dan in de lumns zijn dan ook gebaseerd op de boeken staat, die onzekerheid durft te praktijk van alledag, op gebeurtenissen bespreken en de jonge collega de ru- die inspiratie geven tot een verhaal. De te geeft om zich te ontwikkelen. Die verhalen op zich zijn nooit dé waar- vertrouwen geeft en bereid is verg- heid. Schrijven is een creatieve aange- singen of verkeerde inschattingen te legenheid waarbij ervaringen verwerkt bespreken en de lessen die daaruit - worden tot een verhaal. Schrijven is leerd zijn te delen. Op die manier kan daarmee vergelijkbaar met schilderen gezondheidszorg ook verbeteren en waarbij kleuren gemengd en gecombi- kan vakmanschap overgebracht w- neerd worden tot een beeltenis ont- den aan degene die in opleiding is. Een staat. Zo zijn ook mijn ervaringen tij- speciale dank aan hen die daaraan b- dens de huisartsopleiding gemengd gedragen hebben, is hier op zijn plaats. tot de columns waaruit deze bundel bestaat. Liesbeth Kooiman Mozambique, mei 2008. Onderling kennis en ervaring delen, is één van de bijzondere aspecten van het artsenvak.

Details

Titel: Meer dan duizend dagen
Autoren/Herausgeber: L. Kooiman
Ausgabe: 2008

ISBN/EAN: 9789031353101

Seitenzahl: 95
Format: 21 x 14,8 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 189 g
Sprache: Niederländisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht