Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Motiverende groepstraining voor jongeren met traumaklachten

Stapstenen

von
Buch
30,27 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Met deze handleiding kunnen behandelaren (gedragswetenschappers, pedagogisch medewerkers/sociotherapeuten en/of cognitief-gedragstherapeutisch werkers), na een tweedaagse train-de-trainer, de groepstraining Stapstenen geven aan jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen als gevolg van chronische traumatisering. Stapstenen is bedoeld om de veerkracht, draagkracht en motivatie voor verdere traumabehandeling stapsgewijs te vergroten door middel van psycho-educatie en versterking van copingvaardigheden. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten met een consequente opbouw en gaat vergezeld van digitale werkbladen.
Stapstenen streeft ernaar jongeren inzicht te verschaffen in de relatie tussen hun actuele probleemgedrag en vroegere ervaringen en leert hen vaardigheden aan waardoor ze zich beter kunnen handhaven in hun dagelijks leven en meer kunnen profiteren van de traumabehandeling.
Stapstenen beoogt de drempel naar traumabehandeling te verlagen en de kans op slagen ervan te vergroten.
Stapstenen is ontwikkeld door Intermetzo, de Bascule en de academische afdelingen kinderpsychiatrie van het AMC en het VUmc.

Details
Schlagworte

Titel: Motiverende groepstraining voor jongeren met traumaklachten
Autoren/Herausgeber: Leoniek Kroneman, Renee Beer, Laura Leenarts, Ramon Lindauer
Ausgabe: 1., st ed. 2015

ISBN/EAN: 9789036809467
Originalsprache: Niederländisch

Seitenzahl: 86
Format: 27,9 x 21 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 0 g
Sprache: Niederländisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht