Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

NHG clinical practice guidelines

M09 Acute Otitis Media (AOM) M29 Feverish illness in Children

Buch
35,28 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Ruim 20 jaar geleden is de eerste standaard van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) uitgekomen. Daarmee is het richtlijnenproject van het NHG wereldwijd een van de langst lopende en meest succesvolle programma’s voor evidence based richtlijnenontwikkeling. In de loop van de jaren is de kwaliteit van de standaarden toegenomen. Belangrijke mijlpalen waren de keus voor een scheiding tussen aanbevelingen en onderbouwing met een notenapparaat begin jaren negentig en voor de toepassing van systematische literatuursearches op basis van uitgangsvragen rond de eeuwwisseling. Door de levensduur van het richtlijnenproject en de vlotte introductie van standaarden als onderwijsmateriaal in de (huis)artsenopleiding, is inmiddels een groot deel van de zittende huisartsenpopulatie in Nederland opgegroeid met de standaarden. De meest huisartsen in Nederland gebruiken de standaarden in de dagelijkse praktijk als leidraad. Over 10 jaar zal het aantal huisartsen in Nederland dat niet met de standaarden is opgeleid, op de vingers van een hand zijn te tellen.Vanwege het grote belang van de NHG-Standaarden voor de huisartsengeneeskunde en de kwaliteit daarvan heeft het NHG gemeend de starten met het vertalen van standaarden in het Engels. Daarmee komen de in Nederland geldende evidence based richtlijnen ter beschikking van doelgroepen buiten Nederland. Als pilot is begonnen met het vertalen van een tweetal standaarden te weten: M09 – Otitis Media Acuta en M29 – Kinderen met Koorts.Afhankelijk van de ontvangst zal worden besloten uit het totale aanbod van circa 90 NHG-Standaarden meer standaarden te vertalen.

Details

Titel: NHG clinical practice guidelines
Autoren/Herausgeber: Joost Blijham
Ausgabe: 2012

ISBN/EAN: 9789031388257

Seitenzahl: 46
Format: 24,2 x 16,8 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 133 g
Sprache: Englisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht