Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, Children & Youth Version

Buch
99,88 € Lieferbar in 2-3 Tagen
Dieses Produkt ist auch verfügbar als:

Kurzbeschreibung

1. Achtergrond Met deze uitgave presenteert de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) de ‘International Classification of Functioning, Disability 7 and Health’, afgekort ICF. De ICF (voorheen de ICIDH) bestaat uit een raamwerk van classificaties die tezamen een gestandaardiseerd begrippenapparaat vormen voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden. Doel van de ICF is om door middel van het in kaart brengen van begrippen op dat terrein een basis te leggen voor een gemeenschappelijke standaardtaal. Aspecten van het menselijk functioneren die gerelateerd kunnen zijn aan een gezondheidsprobleem, worden in de ICF op systematische wijze geordend. In aanvulling op de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD) worden in de ICF naast gezondheidscomponenten ook een aantal met de gezondheid samenhangende componenten, bijvoorbeeld op het gebied van werk en onderwijs, gedefinieerd. Met behulp van de ICF kan het menselijk functioneren worden beschreven vanuit drie verschillende perspectieven: 1. het perspectief van het menselijk organisme; 2. het perspectief van het menselijk handelen, en 3. het perspectief van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven. Het eerste perspectief is uitgewerkt in twee afzonderlijke classificaties, de classificatie van functies van het organisme en de classificatie van anatomische eigenschappen. Het tweede en derde perspectief zijn uitgewerkt in de classificatie van activiteiten en 8 9 participatie . De ICF ordent op systematische wijze verschillende domeinen betreffende aspecten van het menselijk functioneren die verband kunnen houden met een gezondheidsprobleem.

Details

Titel: Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, Children & Youth Version
Autoren/Herausgeber: H. Napel, M. de Kleijn-de Vrankrijker
Ausgabe: 1st ed. 2009. Corr. 3rd printing 2012

ISBN/EAN: 9789031360055

Seitenzahl: 327
Format: 24,2 x 15,8 cm
Produktform: Mixed Media
Gewicht: 767 g
Sprache: Niederländisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht