Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Patiëntveiligheid in de verpleegkunde

von
Buch
45,37 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Dit boek biedt de nodige basiskennis over patiëntveiligheid voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de directe patiëntenzorg. Het is opgebouwd uit drie delen.
Deel 1 bespreekt de systeembenadering. Waar liggen de risico’s en wat kun je doen om het zelf als verpleegkundige veiliger te maken voor je patiënten? In dit deel is een nieuw hoofdstuk over Patiëntveiligheid in België opgenomen.
Deel 2 geeft inzicht in het MOTTO-model (voorheen het SEIPS-model). MOTTO staat voor de structuur Mens, Organisatie, Taak, Techniek en Omgeving.
Deel 3 behandelt de specifieke zorg vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld de zorg op de ok, de polikliniek, de thuiszorg en de psychiatrie.
 
In Nederland is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de zorg veiliger te maken. De WHO heeft Patiëntveiligheid hoog op haar lijst staan omdat onveiligheid in de zorg veel schade berokkent. Het kan zelfs leiden tot overlijden en beschadiging van patiënten. Veilige zorg begint bij de directe zorg rond het bed. 
Voor het onderwijs aan alle zorgprofessionals zijn patiëntveiligheidscompetenties ontwikkeld die in dit boek zijn vertaald naar praktisch verpleegkundig handelen. Diverse casussen helpen dit te visualiseren.
Patiëntveiligheid in de verpleegkunde is bestemd voor verpleegkundigen in de zorg, zowel intramuraal (ziekenhuizen, zorginstellingen, psychiatrie) als extramuraal (huisarts, thuiszorg) of in opleiding op hbo- en mbo-niveau.
Het volledige boek is ook digitaal beschikbaar met samenvattingen en toetsvragen per hoofdstuk en interessante en verdiepende links.
De redactie bestaat uit: Karien den Ridder, Yvonne Tuitert, Yvonne van der Tuijn en Annelies van Bon.
Aan deze druk hebben bijna vijftig professionals meegewerkt, die allen werkzaam zijn in de zorg en daar veel te maken krijgen met patiëntveiligheid in hun specifieke werkgebied. De auteurs kennen de dagelijkse werkelijkheid en zien het als een grote uitdaging hun bijdrage te leveren aan een veiligere patiëntenzorg.
 

Details
Schlagworte

Titel: Patiëntveiligheid in de verpleegkunde
Autoren/Herausgeber: Karin den Ridder, Yvonne Tuitert, Yvonne van der Tuijn, Annelies van Bon (Hrsg.)
Ausgabe: 3rd ed. 2017

ISBN/EAN: 9789036811125

Format: 26 x 19 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 0 g
Sprache: Niederländisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht