Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Piekfyn Afrikaans Leesboek Graad 8 Huistaal

Best Books,
E-Book ( EPUB mit Adobe DRM )
In Ihrem Land nicht verfügbar

Kurzbeschreibung

'n Leesboek soos min! Die Piekfyn Afrikaans Leesboek is volgens die vereiste vir leesonderrig in die Senior Fase en die KABV ontwikkel. Die boek is ingedeel volgens verskillende genres met tekste en temas gepas vir leerders in hierdie fase. Wanneer leerders hierdie boek lees, gaan hulle hulself inleef in die gebeure, belewenisse, waarnemings en emosies van die karakters in elke teks. Die Piekfyn Afrikaans Leesboek bestaan uit korverhale en volksverhale wat lesers nuwe avonture en ervarings laat beleef. Daar is dramas om in groepverband te beurtlees of op te voer, en gedigte om te lees vir genot of om te dramatiseer. Al hierdie lekker leeswerk gaan lesers help om Afrikaans spoggerig en vlot te lees, hulle taalbegrip te bevorder en hulle kennis en begrip van literre tekste te ontwikkel. Vir die klaskamerOm die onderwyser te help met onderrig, het die samestellers die volgende inligting in die Leesboek voorsien: Vrae oor die meeste tekste wat volgens kognitiewe vlakke geformuleer is Toeligting by moeilike tekste Woordverklarings vir komplekse woorde Die stappe van die leesprosesAntwoorde op alle vrae is gratis beskikbaar op www.bestbooks.co.za.

Details

Titel: Piekfyn Afrikaans Leesboek Graad 8 Huistaal
Autoren/Herausgeber: Riens Vosloo
Aus der Reihe: Piekfyn Afrikaans

ISBN/EAN: 9781775891031

Seitenzahl: 174
Produktform: E-Book
Sprache: Afrikaans

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht