Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy část 3: Vložkování trubkami vytvrzovnými na místě

Pracovní návod DWA-A 143-3

Buch
65,00 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Tento pracovní návod DWA-A 143-3 je možno použit pri sanaci odvodnovacích systému mimo budovy,
které jsou provozovány jako systémy s volnou vodní hladinou. Také u metody vložkování trubkami vytvrzujícími na míste se fl exibilní rukávec z nosného a/nebo vyztužovacího materiálu, který muže být opatren fólií/povrchovou úpravou, impregnuje reakcní pryskyricí a pak se vhrne pomocí vody nebo tlaku vzduchu do kanálu (inverzuje) nebo se pomocí navijáku do kanálu
vtáhne. Jako montážní pomucku je možno použít další fólie.
Pri sanaci kanalizací se obvykle používají pouze teplem nebo UV-zárením vytvrzující systémy. U
odvodnovacích potrubí je možno použít i „za studena vytvrzující“ systémy. Objekt, u kterého má být poškození odstraneno, se zpravidla nachází v jedné sekci sanovaného odvodnovacího kanálu resp. odvodnovacího potrubí, ve verejné nebo neverejné oblasti. Pracovní návod se týká všech plánovacích institucí, provozovatelu a dozorujících orgánu a fi rem provádejících sanace odvodnovacích systému.

Details
Schlagworte

Titel: Sanace odvodňovacích systémů mimo budovy část 3: Vložkování trubkami vytvrzovnými na místě
Autoren/Herausgeber: Abwasser und Abfall e.V. (DWA) Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (Hrsg.)
Ausgabe: Neuausgabe

ISBN/EAN: 9783944328843

Seitenzahl: 72
Format: 29,7 x 21 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 230 g
Sprache: Tschechisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht