Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Tijdbesparend werken aan persoonsgerichte zorg

Buch
32,25 € Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Goed gebruik van tijd geeft minder tijdstress en meer kwaliteit van zorg. Dit boek biedt een vorm van timemanagement in de zorg, maar gaat veel verder dan dat. Het maakt zorgprofessionals bewust van hun eigen kracht en steunt hen om een persoonlijke tijdstijl en praktische vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze weerbaar zijn tegen tijdsstress. Pas dan is het mogelijk gericht tijd te nemen voor cliënten. Het boek geeft een beschrijving van de verschillende tijdstijlen van cliënten en zorgprofessionals. De competenties en vaardigheden om goed met tijd om te gaan zijn in kaart gebracht. Het biedt handvatten om eigen ruimte en invloed te benutten. Grip hebben op de manier waarop je je tijd besteedt is een voorwaarde voor zelforganisatie in de zorg. Het boek bevat praktische oefeningen om te werken aan een houding van ‘rust’, waaronder een tijdsdrukmeter, reflectieopdrachten en oefeningen om tijdbesparend zorg te geven en toe te komen aan de kern van het werk. Ook de rol van coaches en management bij het verbeteren van werkprocessen en hun voorbeeldfunctie komt aan bod. Een Persoonlijk Tijdsplan biedt een eigen overzicht om goed met tijd om te gaan. Tijd voor zorg, zorg voor tijd is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn, of als student opgeleid worden voor, zorgberoepen (verpleging, verzorging), als behandelaars (paramedici) of managers/ zorgcoaches op MBO+ en HBO-niveau. 

Details
Schlagworte
Autor

Titel: Tijd voor zorg, zorg voor tijd
Autoren/Herausgeber: G. Verbeek
Ausgabe: 1st ed. 2016

ISBN/EAN: 9789036812795

Seitenzahl: 116
Format: 24 x 16,8 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 0 g
Sprache: Niederländisch

Gabriëlle Verbeek is werkzaam geweest als professional, manager, methodiekontwikkelaar, docent en onderzoeker in de zorg. Zij is oprichter en eindredacteur van Artemea, bureau voor vraagsturing, innovatie en timing in de langdurige zorg. In 2011 promoveerde zij op het vraagstuk hoe zorgverlening af te stemmen op de tijdsperspectieven van de cliënten. Met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) ontwikkelde zij het Praktijkprofiel "Tijd voor zorg, zorg voor tijd."

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht