Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg

Buch
35,28 € Lieferbar ab 01.03.2017

Kurzbeschreibung

Dit leerboek voor doktersassistenten en medisch secretaresses i.o. behandelt de digitale administratieve taken met behulp van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Aan bod komen bijvoorbeeld de verwijzing via het zorgdomein en het digitaal verwerken van orders. Verder gaat het in op het zorginformatiesysteem (ZIS), het landelijk schakelpunt (LSP), de digitale financiële administratie (DBC-zorgproduct) en het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) inclusief de veranderende rol van de doktersassistent binnen de JGZ.Het leerboek is voorzien van talrijke praktijkvoorbeelden en een aantal praktijkopdrachten. De student zal, tijdens het bestuderen van de lesstof, de praktijksituatie leren begrijpen en wordt nieuwsgierig gemaakt naar bijvoorbeeld de diverse protocollen, geheimhoudingsplicht en de Wet bescherming persoonsgegevens.Dit volledig geactualiseerde en uitgebreide basiswerk bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de polikliniek. Het tweede deel gaat over de sociale gezondheidszorg en is opgesplitst in een deel Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en een deel Bedrijfsgezondheidsdienst.Ida Bijlsma is sinds 1985 werkzaam als docente aan een ROC. Zij verzorgt daar de opleiding tot doktersassistent en medisch-secretaresse. Verder coördineert zij de beroepspraktijkvorming en heeft daardoor veel contact met het werkveld. 

Details
Schlagworte

Titel: Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg
Autoren/Herausgeber: I.W. Bijlsma
Aus der Reihe: Basiswerk AG
Ausgabe: 4th ed. 2017

ISBN/EAN: 9789036815062

Seitenzahl: 161
Format: 24 x 16,8 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 0 g
Sprache: Niederländisch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht