Ab dem 31. Januar stellt buchhandel.de die Verkaufsfunktion ein!

Bitte sichern Sie alle notwendigen Daten, wie etwa Rechnungen oder Ihre Wunschliste in Ihrem Kundenprofil.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.buchhandel.de/info/hilfe.
Erweiterte
Suche ›

te land, ter zee en in de lucht..

Deel 2

Books on Demand,
Buch
37,99 € Preisreferenz Lieferbar in 5-7 Tagen

Kurzbeschreibung

Wat op de lindegroene achter-omslag van dat eerste deel staat, geldt natuurlijk ook voor dit in de warme bordeauxrode kleur uitgevoerde boek. Deel 2.
De auteur heeft namelijk geen gedaantewisseling ondergaan. Is nog steeds dezelfde.
Doch hij laat zich – gelukkig – steeds minder negatief beinvloeden door opgedrongen overheidsmaatregelen waartegen je als burger sowieso niets kunt doen.
Hij is, wat men in de volksmond noemt, „gematigder“ geworden. Wellicht „rijper“. In ieder geval „ouder“.
Alhoewel vele Brusselse en landelijke, dus duits-interne zaken zoals het thans alhier gehandhaafde vreemdelingenbeleid, hem nog altijd een gigantische doorn in het oog zijn. Hoogstwaarschijnlijk niet onterecht.
Maar regeringscoalities in onze „beschaafd geciviliseerde, westerse“ wereld zoals óók die van „Mutti Merkel’s CDU en SPD“ zijn – god zij dank – slechts van tijdelijke aard. De burger kan zulke misstanden „uitzitten“ mits hij (of zij) tijd van leven heeft.
Zij worden na een aantal mislukte jaren in bestuurstechnisch totaal impotente coalitie regeringen met – omwille van „verder regeren“ - uitsluitend „geven en nemen“, dus compromis-oplossingen door kiezers (zo die al aub voor de volle 100% naar de stembus gaan) onverbiddellijk de laan uitgestuurd. Prima. Hier te lande in 2017.
U vindt in dit deel een samenvatting van impressies op andere locaties dan in Deel 1. Ik hoop U ermee een paar ontspannen momenten bezorgd te hebben.
Met dank voor Uw interesse verblijft
Willem P. van Lammeren

Details

Titel: te land, ter zee en in de lucht..
Autoren/Herausgeber: Willem van Lammeren
Aus der Reihe: te land, ter zee en in de lucht ...
Ausgabe: 1. Auflage

ISBN/EAN: 9783741250460

Seitenzahl: 328
Format: 21,5 x 13,5 cm
Produktform: Hardcover/Gebunden
Gewicht: 547 g
Sprache: Deutsch

buchhandel.de - Newsletter
Möchten Sie sich für den Newsletter anmelden?


Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Lieber nicht